Renteaftrek hypotheek bij gescheiden vermogens benutten

Printvriendelijke versie

Als een van beide partners meer geld inbrengt bij het kopen van een huis, dan kunt u de Belastingdienst vragen hier rekening mee te houden bij de aftrek van hypotheekrente. U kunt er als alternatief ook een overeenkomst met elkaar voor afsluiten. Een dergelijke draagplichtovereenkomst is alleen mogelijk voor samenwoners of als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.

Een hypotheek op beider naam wordt in principe in gelijke delen aan u beiden toegerekend. Een andere verdeling is mogelijk, maar de Belastingdienst adviseert om die afwijkende regeling schriftelijk vast te leggen. Daarmee voorkomt u beiden beperking van de hypotheekrenteaftrek. U hoeft dan geen rekening te houden met de eigenwoningreserve. Bij een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen is dat niet mogelijk.
Het effect van een draagplichtovereenkomst op de hypotheekrenteaftrek is groot. Er bestaat daarmee immers geen vergoedingsrecht meer. Per persoon wordt het box 1-bedrag berekend. Het blijft echter oppassen met de fiscaliteit. Laat u daarom altijd adviseren!

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen en mogelijkheden van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: HomeFinance.nl 9/11/18.