Home

Actueel Nieuws

Legaten niet verjaard?

dinsdag 25 februari 2020

Als in een testament staat dat iemand een legaat krijgt, is het gebruikelijk dat hij daar bericht van krijgt. Maar wat gebeurt er als iemand niets hoort over het legaat?
De erfgenaam, executeur of notaris stuurt meestal een brief, met een kopie van de passage uit het testament waaruit blijkt wat hij of zij krijgt. De persoon die het legaat krijgt, ook wel ‘legataris’ genaamd, weet dan waar hij recht op heeft, en kan als het te lang duurt aan de bel trekken.

Waar komt uw geld vandaan? De notaris vraagt er naar!

De aan- en verkoop van een woning is een veelvoorkomende transactie waarbij altijd een notaris is betrokken. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doet de notaris onderzoek naar de herkomst van gelden die worden gebruikt voor een transactie op zijn kantoor. Het onderzoek van de notaris houdt onder meer in dat een notaris onderzoekt van welke bankrekening gelden afkomstig zijn. Ook zal hij vragen naar de oorsprong/herkomst van de gelden.

Wat gebeurt er met uw notariële akte na de ondertekening daarvan?

Een aantal zaken kunt u alleen regelen met een notariële akte, bijvoorbeeld: een testament of de levering van een woning. Wij zorgen ervoor dat uw notariële akte aan alle vereisten voldoet. Een belangrijk onderdeel is het ondertekenen van de akte. Dit noemen we ook wel: het ‘passeren’ van de akte. Hierbij wordt eerst de akte doorgenomen en kunt u nog vragen stellen als u die heeft. Vervolgens wordt de akte ondertekend. Maar wat gebeurt er eigenlijk met uw akte na de ondertekening?

Draagplicht hypotheek na einde relatie hangt af van overeenkomst

woensdag 19 februari 2020

Als een samenleving eindigt en partners samen een huis hebben, komt draagplicht voor de gezamenlijke hypotheekschuld om de hoek.

De draagplicht blijft bij beide partners berusten zolang de hypotheekschuld niet is afgelost. Echter, blijft dat ook zo als een van beiden het exclusief gebruik en genot van de woning behoudt na verbreking van de relatie en als die partner het huis wil overnemen?

Bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen op de schop

woensdag 19 februari 2020

De regels voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen gaan op de schop. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel daarvoor aangenomen.

De aanpassing volgt op een aantal incidenten bij bestuur en toezicht op stichtingen in de semipublieke sector. Met de nieuwe regels moet verdere professionalisering in bestuur en intern toezicht worden gewaarborgd. Taken, verantwoordelijkheden en omvang van aansprakelijkheid worden specifieker omschreven dan tot nu toe het geval was.

Bewind voor jonge erfgenamen

woensdag 19 februari 2020

Als jonge kinderen een erfenis krijgen, willen de meeste ouders en grootouders niet dat de erfenis er doorgejaagd wordt aan een rode sportauto of andere verspillingen. Om die reden nemen veel mensen een bewind op in hun testament.

Pagina's

Zoekveld

Thema's

Archief