Home

Actueel Nieuws

Tijdelijke verhoging vrijstelling schenkbelasting in Belastingplan 2021

woensdag 25 november 2020

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. In het pakket is een bijzondere verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting doorgevoerd.

Maatregelen Corona

Huijbregts Notarissen & Adviseurs volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Ons kantoor neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om uw en onze gezondheid te beschermen.
Dit kan gevolgen hebben voor geplande besprekingen en afspraken tot ondertekening van uw akte(n).
Daarnaast gelden maatregelen voor bezoek aan ons kantoor en de uitvoering van de werkzaamheden door onze medewerkers. Graag informeren wij u hierbij over ons beleid.

Extra schenkingsmogelijkheid in 2021

Als u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer, zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van de schenkingsvrijstellingen zijn. Over het bedrag dat groter is dan de vrijstelling die van toepassing is moet namelijk schenkbelasting worden betaald.

Van kantoorruimte naar woonruimte

donderdag 19 november 2020

Eén ding is wel al duidelijk geworden gedurende de coronacrisis: er zal steeds meer structureel worden thuisgewerkt. Deze ontwikkeling wordt door het kabinet ondersteund vanuit het Stimuleringsfomds Volkshuisvesting, waarmee gemeenten een steuntje in de rug krijgen voor het ombouwen van kantoorruimte naar woonruimte.

Meebetalen aan het huis?

donderdag 19 november 2020

Partners die op latere leeftijd een relatie met elkaar aangaan, hebben soms ieder al een eigen huis. Meestal trekt één van de partners dan bij de ander in. De intrekkende partner gaat vervolgens meebetalen aan de kosten van het gezamenlijke woonhuis. Maar wat is de positie van de meebetalende partner als de relatie over gaat, of het huis wordt verkocht?

Belastingvrij schenken kan nog dit jaar!

donderdag 19 november 2020

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het eind van het jaar de tijd!
U kunt schenken door via de bankrekening bedragen over te maken naar de begiftigde. Daarnaast komt de zogenaamde ‘papieren schenking’ veel voor. Met een papieren schenking kunt u, ook als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in uw huis, vrijgesteld schenken.

Pagina's

Zoekveld

Thema's

aandelen (359) algemene voorwaarden (2) alimentatie (2) ANBI (3) belasting (355) bouwvergunning (21) btw (90) burenrecht (33) BV (590) echtscheiding (426) erfbelasting (334) erfenis (456) erfgenaam (727) erfgenamen (1) erfrecht (433) executeur (110) financiering (311) gezag (59) huishoudkosten (3) huur (98)